EUSKERA DBH 3 2.hiruhilabete
IZENA………………………………………………………………………………………

(1) ADITZ SISTEMAK. Hutsuneak bete
1) Sukaldean zegoenean, Mikeli patatak erre……………………………………….
2) Gaixorik gaude, ez…………………………………….. komeni kalean ibiltzea.
3) Haiek zu bidean harrapatuko………………………………………………….
4) Neskek mutilei telefono zenbakia eman zieten eta gezurra esan………………………………………..
5) Liburuak emango…………………………………………?
6) Atzo, nire lagunek zu kalean ikusi………………………………………………….
7) Pasaden egunean, ikasleei liburuak ahaztu…………………………………….
8) 18 urte bete nuenean, lore bat ekarri…………………………………………….
9) Haiek kotxez eramango…………………………………………………
10) Txikitan, zuk ondo ezagutzen………………………………………. nire pentsaerak.

 1. zitzaizkion
 2. zaigu
 3. zaituzte
 4. zieten-zuten
 5. dizkidazu
 6. zintuzten,
 7. zitzaizkien
 8. nion
 9. naute
 10. zenituen

(2) AHALERAK. Hutsuneak bete.
1) Baliteke mundu osoan bakea ……………………………………… baina ez da erraza (lortu)
2) Jostailuak apurtu dira, baina konpon …………………………………………………..
3) Mundu honetan ez daukagu nahi dugun guztia ………………………….. (egin)
4) Nekatuta bazaudete, etxean gera ……………………………………………………
5) Aita, lagunek afaria antolatu dute gauerako, ba al daukat ………….................? (joan)
6) Hau nahikoa ez bada, zuek beste bat egin ahal ……………………………………
7) Gaur bertan, …………………………….. badaukagu, baina gogor lan eginda. (amaitu)
8) Aizu, eraman ………………………………….. pakete hauek, mesedez.
9) Hemen ezin …………………………………. erre.10) Ez da posible zu baino azkarragoa………………………………………. (izan)


(3) AHALERAK. BERRIDATZI.
1) Lan hauek ezin ditzakezue egin, ez baitugu ulertzen
Ez dezakezue………………………………………………………….
2) Gela honetan ezin daiteke mintza.
Gela honetan ez dago…………………………………………………………..
3) Zuk ez daukazu sartzerik
Zuk ezin………………………………………………………………………………..
4) Nor etorri ahal da leku publikoetara?
Nor ………………………………………………………………………………………..
5) Guk irabazi ahal dugu partiduaGuk ………………………………………………….


EUSKERA DBH 3 2.hiruhilabete
HIZKUNTZAREN HAUSNARKETA
Izena…………………………………………………………


DEKLINABIDE KASUAK. Bete itzazu hutsuneak.

1. Utzi jendea ......................................(bake)
2. Zein.................................nikia da hori? (denda)
3. ............................................. izenak ahaztu zaizkit (haranak) )
4. Zenbait .......................................... gezurtiak dira (egunkari)
5. .................................. kalte handiak egiten dituzte (lehorte)
6. Zu azokara joaten zara ...............................................(ostegun)
7. Goizeko trenan datorren jendea herri.......................................dator (asko)
8. Gelako ..........................................etorriko naiz (ikaskide)
9. Hiru ................................................zekartzan gaurko egunkariak (asmakizun)
10. Gela .....................................................ezin da sartu (haiek)
11. Ni bizi naizen .....................................................ez dauka argirik (Kale)
12. ........................zazpi .............................................denda asko daude (Bilbo, kale)
13.
14. Katuak ez dira inoiz................................................ hurbiltzen (txakurrak)
15. Edozein ...................................................galdetu ahal diozu (pertsona)
16. Colon ....................................................abiatu zen (Amerikak)
17. Liburu hauek ez dira ......................................................., nireak dira! (Ane)
18. Lau .............................................bik baino gehiago ikusten dute (begi)
19. .................................................da parke hau (herritarrak)
20. Gure herriko bi .........................................ikusten da itsasoa (tontor)
21. Hari mutil .................................................... gustatzen zaizkio (atsegin)
22. Hiru ..............................................................etorri dira (neska)
23. Ez da komeni ................................................... bat-batean sartzea (ur)
24.............................................................. lapurtu diote kotxea (gidari hori)
25. Kanpin..................................................... igaro genituen oporrak (horiek)
26. Oso sentibera zen, edozer ...................................................egiten zion min (gauza).
27. Irabaziko duzula uste baduzu, ............................................... zaude (amets)
28. .......................................................haranetan ez zegoen elurra (Pirinioak)
29. .................................................. hostoak erori zaizkie (zuhaitz)
30. .............................................................................ez dago haserre (hura)


 1. bakean
 2. dendetako
 3. haraneko
 4. egunkari
 5. lehorteek
 6. ostegunero
 7. askotatik
 8. ikaskidearekin
 9. asmakizun
 10. haietan
 11. kaleak
 12. Bilboko
 13. Kaleetan, Kaletan
 14. txakurrengana
 15. pertsonari
 16. Amerikara
 17. Anerenak
 18. begik
 19. herritarrentzat
 20. tontorretatik
 21. atseginak
 22. neska
 23. uretara, uretan
 24. horri
 25. horietan
 26. gauzak
 27. ametsetan
 28. Pirinioetako
 29. zuhaitzei
 30. hura


ADITZ SISTEMAK. Hutsuneak bete
31. Kotxez eramango.....................................................?
32. Atzo, loreak ekarri...............................................
33. Gaixorik geundenean, ez ..................................................... komeni, kalera joatea )
34. Nik asko laguntzen ............................................................ mutil horiei
35. Atzo, nire lagunek kalean ikusi.....................................................

AHALERAK. Hutsuneak bete
36. Ez da posible hemen .............................................................. (erre)
37. Beste lekura joan ahal.........................................................
38. Hemen ez dago ...................................................... (hitz egin)
39. Aizu, eraman.................................................. pakete hauek, mesedez
40. Ez daukazu nahi duzun guztia .................................................. (egin)